NAJČASTEŠIE OTÁZKY

ÚVOD / NAJČASTEŠIE OTÁZKY

Môže sa materské znamienko zvrhnúť po jeho chirurgickom odstránení?

Táto otázka je v mojej ambulantnej praxi veľmi častá. Ľudia sa obávajú, aby sa znamienko nezvrhlo po jeho chirurgickom odstránení. Ak je znamienko odstránené správne, s adekvátnym bezpečnostným lemom, samotný zákrok nemôže vyvolať zvrhnutie znamienka. Väčšinou však nechávame chirurgicky odstrániť znamienka už nejakým spôsobom zmenené. Na základe klinického obrazu sa rozhodneme, či bude pacient počas zákroku pri vedomí a zákrok sa realizujeme v lokálnej anestéze, alebo pacienta uspíme a zákrok realizujeme v celkovej anestéze. Pri celkovej anestéze predpokladáme, že znamienko sa už natoľko zmenilo, že sa z neho vyvinulo nádorové ochorenie. Aj v tomto prípade je však chirurgické operačné riešenie jediné , ktoré poskytuje pacientovi možnosť úplného vyliečenia /až 90% ochorenia typu malígneho melanómu je zachytených v počiatočných štádiách/. Dôležité je, aby pacient vyhľadal odbornú starostlivosť čo najskôr.