SAMOVYŠETROVANIE KOŽE

ÚVOD / SAMOVYŠETROVANIE KOŽE

Samovyšetrovanie kože:

Ľudia si už zvykli, že samovyšetrenie prsníkov u žien je súčasťou ich života. Informovanosť žien je v tomto ohľade vysoká. Samovyšetreniu kože sa však venuje len malá časť populácie. Pritom by malo byť prirodzenou súčasťou večernej hygieny, orientačné vyšetrenie vždy po osprchovaní a podrobnejšie vyšetrenie aspoň každé 3 mesiace. Systém samovyšetrenia kože je založený na postupnom vyšetrení celého kožného povrchu, postupne tak, aby sme nevynechali žiadnu časť tela. Začíname tvárou a vlasatou časťou hlavy –ideálne je pomôcť si dvomi zrkadlami, prípadne fénom. Postupujeme na krk, nezabúdame na zátylok. Pokračujeme vyšetrením hrudníka, u žien aj oblasť pod obidvoma prsníkmi, pazuchy, brucho, záhyby v genitálnej oblasti a genitál, ramená, chrbát, horné končatiny, dolné končatiny, boky a sedacia časť tela. Nevyhnutné je vyšetrenie dlaní, chodidiel, priestorov medzi prstami. Nezabúdajte na kontrolu nechtov na rukách a nohách, pretože aj pod nechtami sa môže vyskytnúť nádor typu malígneho melanómu.

Viete čo je ABCDE – klasifikácia ?

ABCDE – klasifikácia vychádza zo začiatočných písmen anglických slov:

A - ASYMMETRY - asymetria : nesúmernosť

B - BORDER – okraje : okraje znamienka sa menia, sú nepravidelné, so zárezmi.

C – COLOR – farba : farba sa stáva nehomogénna, nerovnomerne rozložená, pričom má rôzne farebné spektrá – od svetlohnedej, cez tmavohnedú až čiernu, s prímesami červenej a modrej farby. Znamienko môže aj úplne vyblednúť – akoby sa stratí. Aj tento príznak je nebezpečný a treba vyhľadať odborníka v danej problematike – dermatológa skúseného v diagnostike nádorov kože.

D – DIAMETER - priemer : znamienko s veľkosťou viac ako 5mm treba vždy vyšetriť a sledovať.

E- EVOLVING – vývoj : vývoj všetkých horeuvedených znakov poukazuje na malígnu premenu znamienka.